CHUỘT TÚI XÃ HỘI ĐEN

CHUỘT TÚI XÃ HỘI ĐEN

 

Tác Giả :Vạn Tiểu Mê

Thể Loại :hiện đại đô thị, nam nam sinh tử, 1×1, bác sĩ biến thái công x hắc đạo bang chủ thụ, và tất nhiên là HE.

Tình trạng :hoàn 

Trans :QT ca ca

Editor :tiểu Bạch Dương

Beta:người ơi người ở đâu T^T ……

Note : Đã mở pass !!! 

Văn Án:

Tiết Tử

chương 1 chương 2 chương 3 chương 4 chương 5

chương 6 chương 7chương 8chương 9 chương 10

(hoàn)

…Phiên Ngoại……