Thử thê

Thử thê
(thập nhị yêu tinh hệ liệt)


tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
thể loại : huyễn huyễn, sinh tử văn, nhất thụ nhất công, ấm áp văn (tự editor nhận xét)
tình trạng bản raw : hoàn 10 chương + PN
tình trạng edit : c4 -> c10 + 1 PN
Edittor : Tiểu Bạch Dương

đôi lời : Bộ này bên nhà bạn Khánh Nhã đã làm tới chương 15, tiểu Bạch Dương ta một phần vì ham hố một phần vì muốn chia sẻ bộ cực kỳ cute cute này đến mọi người nên quyết định làm tiếp, nhưng bên nhà KN là chương 14, mà bản raw ta lại chia tày 10 chương >”<, chương 14 của bạn KN thuộc chương 4 của ta và còn một đoạn nữa là hết chương nên ta làm nốt luôn….. Và sau này sẽ chia theo chương bản raw của ta có nghĩa là chương 5.
Link (c1 → c14) : http://khanhnha.wordpress.com

chươnng 4 (chương 15 KN)

chương 5

chưong 6

chương 7

chương 8

chương 9

chương 10

Vĩ Thanh

Phiên Ngoại

Hoàn.