Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng


Tác giả : Vũ Duy

Tình Trạng : hòan

Trans : QT ca ca

Thể Loại : 1×1, xuyên không và phản xuyên không, cổ trang, thanh thủy văn, điềm văn, HE.

Editor : tiểu Bạch Dương (Từ chương 35 đến hết)

Mượn cái tóm tẳt bên nhà Nguyệt tỷ nha

Tóm tắt :

Tô A Ly, nam, mười bảy tuổi.
Hắn một tiểu tử có khuôn mặt đáng yêu thực chất hắn chính là truyền nhân võ đạo thế gia
Mặc kệ là Hàng Long Thập Bát Chưởng, hay là phật sơn vô ảnh chân, tín thủ nhặt ra, không tại lời hạ.
Không chỉ có như thế, hòa khí đạo, nhu đạo, kiếm đạo,quyền đạo, tất cả đều luyện quá.
Có thể này ma nói, chỉ cần cùng võ đạo có quan hệ đích thứ, Tô A Ly vô sở không tu.
Tuy nhiên Tô A Ly tuổi nhẹ nhàng, nhưng mười lăm tuổi thì, liền sớm đánh phạm vi ngàn dậm vô địch thủ.Nhưng cái gọi là cao thủ thực bi ai, chính là tìm không thấy đối thủ. Mười bảy tuổi đích Tô A Ly , vận mệnh sinh ra ngất trời phúc địa đích thay đổi. Hắn lạc tới Hi Tương vương triều, người hắn gặp đầu tiên chính là Mạc Triêu Diêu hoàng đế cũng chính là người có mối nhân duyên với hắn sau này. Và Mạc Triêu Diêu cũng chính là người bị hắn kéo về cùng ở thời hiện đại …..

Chương 1 → chương 34

(nhà Nguyệt tỷ)

chương 35  chương 36  chương 37  chương 38 chương 39 

♥♥♥♥♥♥

chương 40    chương 41   chương 42   chương 43  chương 44 

♥♥♥♥♥♥

chương 45  chương 46 chương 47 chương 48 chương 49 

♥♥♥♥♥♥

chương 50  chương 51 chương 52 chương 53 chương 54 

♥♥♥♥♥♥

chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59

♥♥♥♥♥♥

 chương 60  chương 61  chương 62  chương 63  chương 64

♥♥♥♥♥♥

 chương 65  chương 66  chương 67  chương 68  chương 69

♥♥♥♥♥♥

 chương 70  chương 71  chương 72  chương 73  chương 74

♥♥♥♥♥♥

 chương 75  chương 76  chương 77  chương 78  chương 79

♥♥♥♥♥♥

 chương 80  chương 81  chương 82  chương 83  chương 84

♥♥♥♥♥♥

 chương 85  chương 86  chương 87  chương 88  chương 89

♥♥♥♥♥♥

chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94

♥♥♥♥♥♥

chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99

♥♥♥♥♥♥

chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104

♥♥♥♥♥♥

chương 105 chương 106 chương 107.

0O0 HOÀN 0O0

TBD: *tung bông* hoàn rồi hoàn thiệt rồi hahah =]]]

Bonus 200k view

link.